شرکت سینافر شیمی سام

سینافر شیمی سام

شرکت سینافر شیمی سام: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم سینافر شیمی سام را داشته است.

خدمات انجام شده:

  • راه اندازي زير ساخت شبکه، تلفن
  • راه اندازی مرکز سانترال TDA200-NS500
  • تلفن گويا TVM50