شرکت فرآوری سبوس کندوج

کندوج

شرکت فرآوری سبوس کندوج: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم فرآوری سبوس کندوج را داشته است.

خدمات انجام شده:

  • راه اندازی مرکز TDE100
  • تلفن گویا TVM50