شرکت ماجیکار

شرکت ماجیکار

شرکت ماجیکار: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم ماجیکار را داشته است.

خدمات انجام شده:

  • راه اندازي مرکز سانترال NS500
  • راه اندازی خط پنج رقمي SIP