گروه صنعتی انتخاب

گروه صنعتی انتخاب

گروه صنعتی انتخاب: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم انتخاب را داشته است.

خدمات انجام شده:

  • راه اندازي زير ساخت شبکه – تلفن – برق
  • راه اندازي مرکز سانترال TDE600