شرکت صنایع غذایی آوازه

انجام خدمات ویژه انفورماتیک جهت شرکت محترم صنایع غذایی آوازه توسط تیم فنی کادوس

  • راه اندازی مرکز سانترال TDE600
  • VOIP
  • راه اندازی DHCP سرور
  • راه اندازی Active Directory
  • مجازی سازی
  • طراحی مجدد لایه های امنیتی شبکه