گروه فنی مهندسی هوشمند آرایه پرداز کادوس جهت تکمیل کادر فنی ، اداری و مالی خود قصد دارد تا از جوانان جویای کار دعوت به همکاری نماید.

لطفا با تکمیل فرم استخدام درخواست خود را برای ما ارسال فرمایید.