شرکت بورس کالای ایران

شرکت بورس کالای ایران: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس در سال ۱۳۹۷ افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم بورس کالای ایران را داشته است.

خدمات انجام شده:

  • نصب سانترال NS1000
  • نصب سانترال TDE600
  • آرایش رک

سال انجام خدمات: ۱۳۹۷