خبرنامه ایمیلی
وبلاگ

اهمیت خبرنامه ایمیلی در سایت

این روزها با هر کس در مورد بازاریابی صحبت کنید به شما می‌گوید: “شما به یک لیست برای خبرنامه ایمیلی نیاز دارید و باید برایش سخت کار کنید.” اما خبرنامه ایمیلی چیست و چه اهدافی دارد؟ چگونه به شما در ایجاد کسب و کارتان کمک می‌کند؟ ما در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.