شرکت فرآوری سبوس کندوج

نوشته شده در

شرکت فرآوری سبوس کندوج: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم فرآوری سبوس کندوج را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازی مرکز TDE100 تلفن گویا TVM50