مشتریان

شرکت سینا فر شیمی

نوشته شده در
سینافر شیمی

انجام خدمات شبکه ، زیرساخت و مخابرات برای شرکت سینا فر شیمی راه اندازی زیر ساخت شبکه کابل کشی و تجهیز زیرساخت سیستم تلفن داخلی نصب و راه اندازی مرکزسانترال TDA200 نصب و راه اندازی سانترال NS500 و NS520 راه اندازی سیستم تلفن گویا TVM50 راه اندازی خط ۵ رقمی