گروه صنعتی انتخاب

نوشته شده در

گروه صنعتی انتخاب: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم انتخاب را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازي زير ساخت شبکه – تلفن – برق راه اندازي مرکز سانترال TDE600

شرکت فرآوری سبوس کندوج

نوشته شده در

شرکت فرآوری سبوس کندوج: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم فرآوری سبوس کندوج را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازی مرکز TDE100 تلفن گویا TVM50