هوش مصنوعی
آموزش, وبلاگ

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، هوش ماشین هاست. آنچه برای دریافت یک فهم کلی از هوش مصنوعی نیاز است در این مطلب قرار داده شده است. آینده بشریت تحت تاثیر هوش مصنوعی است.