آموزش

ترکیب رنگ بندی سوکت شبکه

نوشته شده در
RJ45

ترکیب رنگ بندی سوکت شبکه بسیار مهم است . عدم رعایت رنگبندی صحیح در سوکت شبکه ارتباط کابل شبکه را غیر پایدار و یا غیر ممکن میسازد. برخی از افراد گمان میکنند همین که هر هردوسر کابل شبکه، رنگبندی یکسانی داشته باشد کافیست! نحوه رنگبندی کابل های شبکه CAT5و CAT6 که توسط تکنسین ها ومتخصصان […]