شرکت پالایش نفت جي

نوشته شده در

شرکت پالایش نفت جي: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم پالایش نفت جي را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازي مرکز سانترال TDA200 ,VOIP