تولید برق
وبلاگ

محققان دستگاهی برای تولید برق از تاریکی ساختند

محققان دستگاهی برای تولید برق از تاریکی ساختند : دانشمندان دستگاهی ساخته‌اند که عملکردی عکس سلول‌های خورشیدی از خود نشان می‌دهد و قادر به تولید برق در تاریکی شب است.