لندینگ پیج
وبلاگ

لندینگ پیج چیست؟

لندینگ پیج تکمیل کردن قولی است که در محتوای خود به کاربر داده اید. در اصل، گام بعدی برای مشتری شدن بازدیدکننده است و در ازای دریافت اطلاعات تماس بازدیدکننده (فرم lead-capture و جزئیاتی مانند نام، آدرس ایمیل و عنوان شغلی)، بخشی از کسب و کار و تجارت خود را ارائه دهید.