شرکت صنایع بسته بندی سلولزی صدر ارس

نوشته شده در

شرکت صنایع بسته بندی سلولزی صدر ارس: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم صنایع بسته بندی سلولزی صدر ارس را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازی UPS مرکز سانترال TES824