سبک طراحی سایت
وبلاگ

انواع سبک‌های طراحی سایت

هر ساله شاهد ظهور یک سبک طراحی سایت جدید هستیم. گرچه نیازی نیست هر المان و سبک طراحی سایتی که آمده است را در سایت‌تان استفاده کنید، اما بسیاری از آنها می‌توانند تجربه کاربری را بهبود ببخشند. ما در این مقاله انواع سبک‌های طراحی سایت موجود را بررسی خواهیم کرد.