الگوریتم موبایل گدون
وبلاگ

الگوریتم «موبایل گدون» Mobilegeddon

گوگل در سال ۲۰۱۵، الگوریتم موبایل گدون (که ترکیبی از دو کلمه موبایل و آرماگدون است) را منتشر کرده است و هدف آن تشویق به ایجاد وب سایت‌هایی بود که بیشتر Mobile Friendly باشد. امروزه با توسعه پرسرعت اینترنت همراه همسویی با هدف الگوریتم موبایل گدون، برای هر سایتی یک الزام محسوب می‌شود.