تجربه کاربری
وبلاگ

دلایل خروج کاربران از سایت

مانند هر چیز دیگری، وب سایت‌ها نیز از تغییرات و مد در امان نیستند. وب سایت‌ها نیز برای اینکه همچنان جلب توجه کنند، باید هم با تغییرات سلیقه نسل‌ها گرفته و هم قابلیت‌های جدید تکنولوژی، سازگار شوند. لذا، جذب کاربران جدید، ایجاد حس تجربه کاربری عالی و حفظ آن هم بزرگترین چالش و هم بزرگترین هدف بازاریابان است.